Мовна політика гімназії № 1

Мовна політика гімназії № 1 (1)

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)