×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 283
Захист дитини і родини

Захист дитини і родини (6)

Матеріали щодо державних соціальних гарантій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 За даними державної статистики, в Україні проживає майже 103 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Щороку близько 20 тис. з них потрапляють до притулків для дітей. Деякі влаштовуються до таких закладів самостійно, оскільки не отримували вчасно допомоги уповноважених на це органів і служб у справах дітей. Тому питання забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є досить актуальним і таким, що потребує особливої уваги з боку держави. Знання дітьми-сиротами та працівниками відповідних служб, органів та установ своїх обов′язків щодо забезпечення прав та встановлених чинним законодавством державних соціальних гарантій для таких дітей є однією з умов їх ефективної реалізації.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.147 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.484 N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про попередження насильства в сім'ї

   Цей Закон    визначає    правові   і   організаційні   основи попередження насильства  в  сім'ї,  органи  та  установи,  на  які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї.

Основні міжнародні та українські нормативно-правові акти щодо прав   дитини та їх захисту

КОНВЕНЦІЯ 
про права дитини (20 листопада 1989 року) (редакція зі змінами, 
схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН 
від 21 грудня 1995 року)

{Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91 }Офіційний переклад